1เหรียญหกรอบหลวงพ่อเชื้อเนื้อเงิน 1 ใน 72
ราคาXxxxx
สถานะ
2เหรียญหลังยันต์ หลวงพ่อกวย
ราคา
สถานะ
3เหรียญ หลังหนุมาน หลวงพ่อกวย
ราคา
สถานะ
4เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเชื้อ ปี 2506
ราคา99999
สถานะ
5พระผงธรรมจักร หลวงพ่อเชื้อ ปี 2517
ราคา3300
สถานะ
6พระผงธรรมจักร หลวงพ่อเชื้อ ปี 2517
ราคา4000
สถานะ